Za sva pravna i fizička lica nudimo besplatne konsalting usluge u poslovima uvoza-izvoza robe i vozila.

Naša usluga je kompletna, cijene konkurentne jer na jednom mjestu završavate sve: špediciju, osiguranje robe u transportu, prvu registraciju vozila koje uvozite u saradnji sa nama.

Mogućnost korišćenja bankarske garancije.