USLUGA

Uslovi plaćanja

Penzioneri

Na osnovu ugovora zaključenog 13.09.2010. godine izmedju Fond-a PIO Crne Gore i Saveza udruženja penzionera Crne Gore sa agencijom Winners & CO, omogućili smo za penzionere i članove porodica registraciju motornih vozila do 12 mjesečnih rata.

Sve završavate na jednom mjestu – dolaskom u našu agenciju.

Podsjetnik: Kada treba da registrujete vozilo sa sobom ponijeti saobraćajnu dozvolu i ličnu kartu na koga se vodi vozilo, a penzioneri posljednji ček od penzije ili potvrdu iz banke i ličnu kartu penzionera.

zaposleni

Svoje povjerenje su nam ukazali, sklapajući ugovor preko sindikata, svi zaposleni u:

Potrebno je da u vašem računovodstvu – sindikatu uzmete potvrdu da ste u stalnom radnom odnosu i naglasite da vam je potrebno u vezi registracije vozila u agenciji Winners & CO. Dođite u našu agenciju, ostalo je naša briga.

Za sve nedoumice

smo na raspolaganju

Imate neki problem?